Velkommen til barnebokkritikk.no
Hjem Kontakt Om barnebokkritikk.no Bestill nyhetsbrev Ressursside Søk
INNHOLD
Anmeldelser
· Bøker
· Scenekunst
· Diverse
· Fag og forskning

Annet innhold
· Artikler
· Barnebokminne
· Debatt
· God, ikke oversatt
· Likt og ulikt

JASSÅ?!?
I forbindelse med anmeldelsen av Knut Linds bok om Muhammed, gjengir vi her Julius Schnorr von Carolsfelds oppgjør med de kristne «Billedstormerne» fra 1840...


BARNEBOKMINNE
Illustratør Jens Kristensen skriver om:


DESSUTEN ...
* Bestill vårt gratis nyhetsbrev.
*Følg oss på FACEBOOK og TWITTER
* Neste oppdatering kommer 14. november.

Svar på debattinnlegg

IKKE SÅ UNDERLIG, MEN GODT FOR NOE

Forfatter Grete Randsborg Jenseg (GRJ) er kritisk til min TV-opptreden i et innlegg på disse sidene den 15/12. Hun mener at jeg som leder av Foreningen www.paybestwatch.net !les, fokuserte på feil bøker når jeg i en opptreden på Frokost TV før jul ga eksempler på gode nye barne- og ungdomsbøker. Hun finner det underlig at jeg nevnte "bestselgere" som Svein og Rotta, Klaus Hagerup og Harald Rosenløev Eeg når jeg blei spurt om hvilke nyere bøker jeg anbefalte folk å kjøpe til barn og ungdom. Forstår jeg henne rett, mener hun at jeg heller burde nevnt ukjente forfattere og brakt disse fram i TV lyset.

GRJ gir uttrykk for at hun ikke skjønner "hensikten" med intervjuet når jeg kun nevner forfattere som er kjent fra før. Jeg vil aller først gjøre det klart at et intervju som dette ikke kommer i stand fordi Foreningen !les har en hensikt vi presenterer for NRK og så får legge fram. Det er til enhver tid NRK som har regien, og som legger opp til hva det skal snakkes om og hvordan det skal gjøres. Vi stiller når vi føler at vi har noe viktig å si, og takker ellers nei. Men regien og "hensikten" er i liten grad i våre hender.

Når det er sagt,Omega Replica Watches var bakgrunnen for at jeg valgte å være med på dette innslaget, at vi ønsket å sette fokus på hvem som kjøper barne- og ungdomsbøker, og tendensen til at realistiske forfatterskap overvintrer fordi foreldre og besteforeldre ikke kjenner dagens bøker, men ønsker å gjenskape sine egne gode leseøyeblikk. Dette oppsummerer også GRJ, noe som tyder på at budskapet vårt kom fram. På spørsmål om hva jeg anbefalte foreldre å kjøpe, understrekte jeg at det finnes en rekke gode forfatterskap, og at man burde lytte til kjentfolk, det vil si bibliotekarer og bokhandlere. Så vidt jeg kan huske, men dette er en måned siden, og jeg fant ikke innslaget på NRKs nettside, så jeg kan ikke garantere at det er riktig, men altså, så vidt jeg kan huske, trakk jeg fram Svein og Rotta, Tztasiki, Arne Svingen, Hilde Hagerup, Harald Eeg og Ragnfrid Trohaug. Var jeg heldig nevnte jeg Gro Dahle og Henrik Hovland og, men det kan jeg ikke garantere. Jeg nevnte disse blant mange dels fordi jeg liker dem godt sjøl, dels fordi jeg vet at de er populære blant barn og ungdom, og dels fordi det var de jeg fikk fram klokka åtte om morgenen den dagen. Jeg står inne for hver eneste en av dem, og anbefaler dem gjerne igjen. Med dette vil jeg si at innslaget vurdert fra min, ikke akkurat objektive, side, fikk fram budskapet vårt.

Kritikken til GRJ handler om at feil bøker blei presentert. Det er nesten meningsløst å vurdere mitt eller !les sitt arbeid med å presentere bøker ut fra 20 sekunder av et fjernsynsinnslag en tirsdag morgen. I løpet av de tre årene jeg har vært leder for Foreningen, har vi gitt ut fem antologier, tre i ungdomskolen og to i videregående. I ungdomsskolen har vi presentert til sammen 38 tekster for over 400.000 tusen ungdommer. 24 forskjellige norske forfattere er representert, fra helt ukjente som Hans Fredrik Follese via mindre kjente til Marit Nicolaysen og Svein og Rotta. 12 utenlandske forfattere er med og bare to forfattere er brukt mer enn en gang. I videregående er det over 30 forfattere som er representert over to år. Dette er bare en liten del av !les sin innsats. I tillegg finner du anmeldelser fra barn og ungdom av flere hundre andre titler på vår hjemmeside www.txt.no.

Jeg blir i løpet av et år spurt om å anbefale bøker en rekke ganger i alt fra skoleaviser til riksmedia. Det er litt ambivalent å svare på en slik henvendelse, og jeg blir alltid litt redd. Så lenge jeg trekker fram noen, vil man risikere at andre blir såre eller sure, føler seg forbigått eller glemt. Samtidig kan man ikke alltid svare alt, tvert imot er noe av !Les sin jobb å peke ut noe i mengden. Jeg prøver i løpet av et år å trekke fram flest mulig forskjellige forfatterskap, men aldri ting jeg ikke har lest sjøl, eller ikke liker sjøl. Jeg mener at all litteraturformidling som har til hensikt å gi økt leselyst, bør basere seg på ærlighet og positive leseopplevelser. I løpet av et år tipper jeg at jeg samla sett klarer å trekke fram en 20-30 forskjellige titler. Noen oftere enn andre, rett og slett fordi jeg liker noen bøker bedre enn andre, og fordi noen bøker av flere grunner fungerer bedre enn andre.

!les sitt oppdrag er å øke leselysten i hele befolkningen, men særlig fokus på ungdom. GRJ spør om vi ikke kjenner bredden i barne- og ungdomslitteraturen. Jeg tør påstå at vi nok kjenner den ganske godt. Men vårt oppdrag er ikke å presentere alle bøkene, heller ei et demokratisk utvalg, men å presentere bøker vi tror vil gi flere mer lyst til å lese. Dette oppdraget skjøtter vi så godt vi kan, og i løpet av tre år har vi økt nedslagsfeltet vårt fra 50.000 til 500.000 mennesker. Jeg tror vi bidrar til å øke etterspørselen etter alle slags bøker fordi lesing er smittsomt. I november valgte vi å sette fokus på nyere barne- og ungdomsbøker, ikke for å "hjelpe" forfattere fram, men fordi vi tror den nye realistiske litteraturen fungerer bedre som leselystvekker enn den gamle som fortsatt selger mye. Det fikk vi sammen med mange andre fram.

Jeg takker GRJ for at hun engasjerer seg i det vi gjør, det er bra og trengs. Vi trenger som alle andre korrektiver for ikke fare vilt avsted. I dette tilfellet føler jeg nok likevel at vi har vært på kurs. GRJ finner anbefalingene mine underlige. Jeg syns nok det er vel så underlig å trekke konklusjoner om arbeidet vårt basert på 20 sekunder av et TV innslag.

Aslak Sira Myhre
Daglig leder Foreningen !les

PS. Grete Randsborg Jenseg hevder at bøkene jeg anbefalte "selger i bøtter og spann". Det hadde vært hyggelig og hun hadde rett. Dessverre finnes det knapt en norsk forfatter som skriver for ungdom som selger veldig mye. Da med et sjølsagt unntak for Jostein Gaarder. Selv om noen ungdomsbokforfattere selger mer enn andre, er det ingen som er i nærheten av å selge så mye at det ikke hadde vært flott for lesningen om de solgte mer. For barn er riktig at Marit Nicolaysen og Klaus Hagerup etter hvert har etablert et stort publikum. Det er jeg veldig glad for og jeg håper fler vil følge dem.

(Lagt ut 2006-1-12)

  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Sidegenerering: 0.018 Sekunder