Velkommen til barnebokkritikk.no
Hjem Kontakt Om barnebokkritikk.no Bestill nyhetsbrev Ressursside Søk
INNHOLD
Anmeldelser
· Bøker
· Scenekunst
· Diverse
· Fag og forskning

Annet innhold
· Artikler
· Barnebokminne
· Debatt
· God, ikke oversatt
· Likt og ulikt

JASSÅ?!?
I forbindelse med anmeldelsen av Knut Linds bok om Muhammed, gjengir vi her Julius Schnorr von Carolsfelds oppgjør med de kristne «Billedstormerne» fra 1840...


BARNEBOKMINNE
Illustratør Jens Kristensen skriver om:


DESSUTEN ...
* Bestill vårt gratis nyhetsbrev.
*Følg oss på FACEBOOK og TWITTER
* Neste oppdatering kommer 14. november.

   Utskriftsformat  Utskriftsformat     Send til en venn  Send til en venn

Fag- og forskningslitteratur: Av, for sagomel

Line Beck Rasmussen, Bente Buchhave, Lilian Brøgger,
Louis Jensen, Oscar K, Dorte Karrebæk,
Hanne Kvist, Kamilla Löfström Kristensen, Birgit Wanting

Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetikk

Branner & Korch 2006
Følelsesladet og avantgarde

Av Nina Goga


Et knippe danske barnebokillustratører, -forfattere, -forleggere, -forskere og -formidlere møttes våren 2006 til et tredagers seminar i den spanske byen Calpe for å ”udveksle erfaringer og rette blikket fremad og opdatere forestillingerne om at skrive, tegne og læse for børn i det 21. århundrede og diskutere grundlaget for et friskt syn på Panerai Replica litteratur for børn og unge”. Boken Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetikk springer ut eller er et resultat av dette seminaret. Det er en umiddelbart tiltalende og original bok. Den er underfundig illustrert av Dorte Karrebæk og Lilian Brøgger, den har en luftig og utradisjonell layout og den presenterer romslige og varierte synspunkter på hva litteratur for barn og unge er og kan være.

Noen av bidragene er både analytiske og sensitive for den eksperimenterende og sanselige barnelitteraturen (Kamilla Löfstrøm Kristensen og Line Beck Rasmussens bidrag), noen har manifestet eller pamflettens karakter (Louis Jensen, Dorte Karrebæk og Hanne Kvists bidrag) og noen er visjonære eller historisk informative (Oskar K., Bente Buchhave og Birgit Wantings bidrag). I tillegg til illustrasjoner og de ulike formene for faglige tekster, inneholder også boken en selvstendig bildebok. På sidenes nederste fjerdedel er det, ved hjelp av en stiplet linje og et saksikon, skilt ut en egen tekst med tittelen Hest & Hund, forfattet og illustrert av henholdsvis Oscar K. og Lilian Brøgger. Det er først og fremst dette mangfoldet av skissepregete meningsytringer og estetiske uttrykk som gjør det verdt å beskjeftige seg med boken.

Dansk tyngde

Mens man i Danmark ser ut til å ha en åpnere tradisjon for å utgi poetikker i bokform både når det gjelder for enkeltforfattere av voksenlitteratur og for forfattere av og forskere på barnelitteratur, savner en slik praksis et norsk sidestykke. Tradisjonen og diskusjonen i spennet mellom Paul la Cour, Per Højholt, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup og Inger Christensens poetikker har gitt gjenlyd både i Peter Mouritzens Til te hos hattemageren (1985) og Torben Weinreichs pamflett Skråt nedad- på vej mod en børnelitterær poetik (1994). Riktig nok er det i HPress’ imperativserie om ”hvorfor skrive hva hvordan” levert viktige bidrag til nyere norsk poetikkforståelse, men ingen av disse har barnelitteratur som omdreiningspunkt.

Mens man med en poetikk gjerne forstår en enkelt forfatters refleksjon over hva diktning og egen skrivepraksis er, så er Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetikk formulert av et slags forfatterkollektiv. Hva karakteriserer så den barnelitteraturen dette kollektivets poetikkskisse ønsker å framheve eller sette i fokus? Svarene gis i stikkordsform alt på den illustrerte forsatsen. Foruten at historien om hest & hund begynner her, møter leseren mange varianter av en stærlignende gjennomgangsfigur. Fuglen er tegnet med ulike rekvisitter og under enkelte av figurene er det satt inn et stikkord. Samlet sett rommer stikkordene poetikkens bud på en oppdatert forestilling om den nyeste barnelitteraturen. Det vil si at den kan eller bør være både ”underholdning” og ”mangetydig”, romme ”tegn”, ”billedsprog” og ”gåder” og gjerne ha plass for ”det uforståelige”. Oscar K skriver i sin ”Begyndelsen til en poetikk” at ”[m]åske skal bøger ikke nødvendigvis forstås, men give lyst til at forstå”. I møtet med barnelitteraturen skal man kunne oppleve ”stilhed”, ”fordybelse”, ”undren” og ”kærlighed”. Litteratur er ikke hverdagsspråk, litteraturens språkfunksjon skiller seg, er ”u-mage” fra andre språkfunksjoner, den er innrettet mot meddelelsen for meddelelsens egen skyld. Også barnelitteraturen er ”litterær”. Line Beck Rasmussen understreker at dens litteraritet er tett forbundet med det sanselige. Det handler om ”at lytte ord, se ord, smage ord, mærke ord”.

På vei mot en ny, norsk barnelitterær poetikk?

For tjuefem år siden redigerte Tone Birkeland boken Å skrive for barn der både nyere og etablerte (nynorske) barnebokforfattere presenterte seg. I Jon Ewo og Kari Sverdrups (red.) Kartet og terrenget fra 2006 finnes ansatser til en barnelitterær poetikk, men av nyere dato er etter min mening de årlige forfatter(- og illustratør)bidragene i Årboka. Litteratur for barn og unge er det som kommer nærmest en norsk barnelitterær refleksjon. Hvert år siden 1998 har tre norske barne- og ungdomslitteraturforfattere (og illustratører) levert innspill til egne og mer generelle barnelitterære poetikker. Kanskje var det en idé å snart pusse og samle alle disse i én felles utgivelse. 
  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Sidegenerering: 0.021 Sekunder